Món Chính

Mực chiên

Mực chiên

Author:

Posted: August 22, 2014

Mực chiên Nhà hàng Quán Sành – Quán cho người Sành Hãy đến quán Sành 22 Huỳnh Thúc Kháng ngay hôm nay để thưởng thức  mà chưa một nơi nào có, chưa một nơi nào […]

Read More

 
Mực hấp

Mực hấp

Author:

Posted: August 22, 2014

Mực hấp Nhà hàng Quán Sành – Quán cho người Sành Hãy đến quán Sành 22 Huỳnh Thúc Kháng ngay hôm nay để thưởng thức  mà chưa một nơi nào có, chưa một nơi nào […]

Read More

 
Ếch chiên

Ếch chiên

Author:

Posted: August 22, 2014

Ếch chiên Nhà hàng Quán Sành – Quán cho người Sành Hãy đến quán Sành 22 Huỳnh Thúc Kháng ngay hôm nay để thưởng thức  mà chưa một nơi nào có, chưa một nơi nào […]

Read More

 
Ếch xào măng

Ếch xào măng

Author:

Posted: August 22, 2014

Ếch xào măng Nhà hàng Quán Sành – Quán cho người Sành Hãy đến quán Sành 22 Huỳnh Thúc Kháng ngay hôm nay để thưởng thức  mà chưa một nơi nào có, chưa một nơi […]

Read More