Món Chính

Sụn gà rang muối

Sụn gà rang muối

Author:

Posted: August 22, 2014

Sụn gà rang muối             Nhà hàng Quán Sành – Quán cho người Sành Hãy đến quán Sành 22 Huỳnh Thúc Kháng ngay hôm nay để thưởng thức  mà chưa […]

Read More

 
Gà rang muối

Gà rang muối

Author:

Posted: August 22, 2014

Gà rang muối               Nhà hàng Quán Sành – Quán cho người Sành Hãy đến quán Sành 22 Huỳnh Thúc Kháng ngay hôm nay để thưởng thức  mà chưa […]

Read More

 
Chân gà chiên tỏi

Chân gà chiên tỏi

Author:

Posted: August 22, 2014

Chân gà chiên tỏi           Nhà hàng Quán Sành – Quán cho người Sành Hãy đến quán Sành 22 Huỳnh Thúc Kháng ngay hôm nay để thưởng thức  mà chưa một […]

Read More

 
Dải lợn nướng

Dải lợn nướng

Author:

Posted: August 22, 2014

Dải lợn nướng                   Nhà hàng Quán Sành – Quán cho người Sành Hãy đến quán Sành 22 Huỳnh Thúc Kháng ngay hôm nay để thưởng thức  […]

Read More